Leg sjukgymnaster/Utekonsulter


Vi arbetar med kunskapsspridning om naturens betydelse för barns hälsa och utveckling.

Vi lyfter framförallt frågor om hur utemiljöer ska utformas för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. 

Vi utvecklar sinnesstimulerandeanvändbara och 
tillgängliga utemiljöer som ger alla barn möjlighet att vara delaktiga på sina villkor. 

 
Vår verksamhet utgår från alla barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

 


 Rykande färsk från tryckeriet, vår bok "Hjärnpaus på skolgården"

Miljöpsykologisk forskning förklarar varför vi gärna tar en promenad i naturen för att rensa tankarna.
Hur kan vi använda den kunskapen för att förbättra elevers arbetsmiljö?

  

 

 
 

 


Beställ via vår e-post: info@hab-o-lek.se

Pris: 159 kr inkl moms


 
IMG_5518_1
IMG_5518_1
IMG_5519_1
IMG_5519_1
IMG_5520_1
IMG_5520_1

 Senast ändrad  2021-12-03