Leg sjukgymnaster/Utekonsulter

Om oss 

Vi, Camia och Katarina, träffades på sjukgymnastutbildningen i Uppsala och har följts åt både i yrke och privatliv genom åren. Vi har båda framför allt arbetat inom barnhabilitering, vilket gör att vi har goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar och vilka utmaningar det kan innebära i utemiljön. 
Vårt eget intresse för friluftsliv, natur och hälsa, i kombination med en vilja att påverka hur utemiljöer utformas, ledde oss till vidare studier på Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi ville lära oss mer om hur förutsättningarna för alla barns lek, hälsa och utveckling kan förbättras i utemiljön. 
  

Vi har vidareutbildat oss på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp för fördjupade kunskaper om innehåll och utformning av utemiljön för olika målgruppers behov i kurserna om ”Hälsoträdgårdar”.
Kursen ”Trädgårdsterapi” har gett oss verktyg för att utveckla anpassade aktiviteter ute.
Inom Landskapsarkitekturens Miljöpsykologi, kursen ”Hälsofrämjande miljöer i skola, vård och omsorg”, har vi gjort projekt om hur utemiljön kan integreras i olika verksamheter.  
Vi har även fördjupade kunskaper i konceptet "Design för alla" i utemiljön från Luleå tekniska högskola.

 

Vårt koncept

I centrum för Hab-o-leks verksamhet finns barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Vi utgår från barnkonventionen om alla barns rätt till delaktighet, utveckling, hälsa, lek och vila.

Vi vill påverka och utveckla barnens möjligheter genom att sprida kunskap om deras behov i utemiljön samt utveckla hälsofrämjande, användbara och tillgängliga utemiljöer för alla.  

  

 

Samarbetspartner

Vår nyaste samarbetspartner är landskapsarkitekt Ann Hallén. Ann driver sedan 2013 företaget shape IT green och har hjälpt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och vårdboenden  att skapa den trädgård de drömmer om. Vi har ett gemensamt fokus och intresse för hälsofrämjande utemiljöer. Tillsammans med Ann, som illustratör, har omslagsbilden till vår bok "Hjärnpaus på skolgården"skapats.
Du hittar mer om Ann på hennes hemsida:  
https://www.shapeitgreen.se/