Leg sjukgymnaster/Utekonsulter

Våra tjänster

 

 

Utbildningsdag:
Tillgänglighet i byggd miljö ur ett barnperspektiv
Utbildning anpassad för studenter som studerar till landskapsarkitekter och landskapsingenjörer.
Dagen innehåller föreläsning och praktiska inlevelseövningar utomhus med rullstol och teknikkäpp.
Utbildningen kan anpassas för yrkesverksamma och föreläsningsdelen kan erbjudas digitalt vid behov. Föreläsning
Har du ansvar för barns utemiljöer? Arbetar du i förskolans eller skolans värld? Driver du ett projekt för att utveckla en förskole- eller skolgård? Är du arkitekt eller landskapsarkitekt och utformar miljöer för barn? Vill du veta mer om hur utemiljön kan utformas för att tillgodose behov hos barn och unga med funktionsnedsättning? 
Då kan du boka en av våra föreläsningar med fokus på innehåll och utformning av utemiljön ur ett barnperspektiv, med specifik kunskap om olika målgruppers behov. 
 Inspirationsworkshop
Arbetar du i förskola, skola eller grundsärskola och har funderingar på att utveckla er utemiljö?
Då kan vi hålla en inspirationsworkshop för er personal grupp och era elever, där vi går igenom innehåll och utformning av utemiljöer med fokus på er specifika skolgård. 

 
Rådgivning

Vi kan konsulteras i frågor som rör barns olika utemiljöer vad gäller tillgänglighet och användbarhet för barn och unga med funktionsnedsättning.
Vi granskar ritningar och utemiljöer inför ny- och ombyggnation. 
 Utformningsförslag
Vi inventerar, gör behovsanalyser och utformningsförslag för barns olika utemiljöer, t ex förskola, skola, grundsärskola och lekplats. 
 

 

 

 

  

Välkommen att kontakta oss för mer information, bokning och offert!